www.cbr.nl
 
        Op deze site vind je alles voor je voorbereiding op het theorie- en praktijkexamen voor de  
        personenauto. Tevens is het mogelijk om via deze site je theorieexamen te reserveren.